Algemene punten

Pesten kan NIET in onze club. Bij pestgedrag zullen onmiddellijk alle betrokken partijen (spelers, coaches, ouders) verwittigd worden. Pesters zullen voor minstens 1 week geschorst worden, maar dienen wel in burgerkledij aanwezig te zijn op training en wedstrijd. Indien je gepest wordt of je weet dat iemand gepest wordt, meld dit dus onmiddellijk aan je trainer, ploegverantwoordelijke of iemand van het bestuur! 

Op trainingen en wedstrijden verwachten we van elke speler en coach een positieve inzet. Voorziene afwezigheden voor training en wedstrijd worden tijdig aan de coach verwittigd, zodat hij de training/wedstrijd nog kan bijsturen. Bij onvoorziene afwezigheid of te laat zijn (ziekte, autopech, file...) wordt ook zo snel mogelijk de coach telefonisch verwittigd. 

Begroet je coach/trainer/medespeler en ploegverantwoordelijke bij aanvang van de wedstrijden en trainingen met een handdruk of high-five. 

Studies openen de toekomst voor jongeren en komen daarvoor steeds op de eerste plaats. Aangezien basket een ploegsport is, is het voor een goede sporter een absolute noodzaak een degelijke planning van schoolwerk, familiale activiteiten en basketgebeuren te hebben. 

Uitrusting, kledij en hygiëne 

Sportkledij is steeds verplicht. Degelijke basketbalschoenen zijn een noodzaak. Op training draag je sportkledij naar keuze, tijdens de wedstrijden de voorziene wedstrijdkledij. De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor het opstellen van een regeling om de wedstrijdkledij te wassen. 

Vingernagels dienen steeds kort geknipt te zijn, dit om blessures bij medespelers te voorkomen. Het dragen van attributen zoals uurwerken, (oor)ringen, armbanden... is verboden zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Lang haar wordt vastgemaakt in een staart of met een haarband (ook voor jongens!). 

Iedere zaal beschikt over een rek met basketballen erin. Deze dienen steeds na elke training/wedstrijd terug opgeborgen te worden door de spelers. Ook het gebruikte materiaal wordt na de training zorgvuldig opgeborgen. 

Laat de kleedkamer netjes achter! 

Omkleden gebeurt in de kleedkamer en niet in de sportzaal. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Neem je sporttas mee en plaats deze ordelijk aan de kant van het terrein. Gsm's dienen uitgezet te worden tijdens trainingen en wedstrijden tenzij iemand voor werksituaties van wacht is. 

 

Trainingen en wedstrijden

Trainingen starten op tijd. De trainer/coach start en eindigt de trainingen op het afgesproken uur. Iedereen is 5 minuten voor aanvang van de training speelklaar. 

De trainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden. Opmerkingen of bemerkingen kunnen na de training/wedstrijd besproken worden met de trainer en/of de jeugdcoördinatoren. 

Wanneer een training bezig is, wordt gewacht met opwarmen tot deze beëindigd is. De toekomende spelers betreden het veld niet en wachten op de tribune of aan de zijkant. 

De medische fiche (doktersattest) is in orde voor de aanvang van de wedstrijden zodat ze kunnen opgeladen worden in het digitaal systeem van basket Vlaanderen. 

Als nieuwe speler/speelster zorg je voor aansluiting bij Basketbal Vlaanderen. Heb je hierover vragen? Mail dan naar ledenbasketwaregem@gmail.com

Bij de wedstrijden is iedereen een halfuur voor de wedstrijd speelklaar, dit zowel voor thuismatchen als uitmatchen. Daarom zijn we 45 minuten voor de start van de wedstrijd aanwezig. Dit kan wel afwijken naargelang de briefing van de coach. 

Op het terrein dient de aandacht uit te gaan naar de wedstrijd. Op de bank verwachten we een blijvende concentratie op de wedstrijd. Aanmoedigen en meeleven behoren tot het spel maar wees steeds positief. 

Tijdens en onmiddellijk na de wedstrijd wordt er door de spelers geen kritiek geuit op de arbitrage. Boetes ten gevolge van onsportief gedrag zullen steeds verhaald worden op de persoon in kwestie. De club behoudt zich het recht de betreffende speler(s) ter verantwoording te roepen en eventueel disciplinaire maatregelen te nemen. We sluiten de partij af in alle sportiviteit. Niemand neemt direct zijn zak om onmiddellijk te verdwijnen. 

Omdat we zo op fair-play staan, werken we met sancties voor spelers/speelsters/coaches die een technische fout krijgen. Per technische fout, zal je een extra maal op de planning komen om clubref te zijn bij een jeugdmatch, hiervoor word je niet betaald. 

Vanaf de opwarming tot het einde van de wedstrijd blijft iedere speler bij de ploeg. Ook tijdens de rust hoor je bij het team, niet in de cafetaria of in de tribunes. 

Draag zorg voor het materiaal die de club en/of sportdienst ter beschikking stelt. Bij schade kan Basket Waregem de kosten die hieraan verbonden zijn doorspelen naar de desbetreffende speler(s) en hebben we het recht om disciplinaire maatregelen te nemen of sancties op te leggen. Wees een speler met stijl, respecteer de voorschriften en de sportaccommodatie, wees altijd net en ordelijk. 

Wees sportief. Toon respect voor tegenstanders: een beetje dienstvaardigheid bij een kwetsuur, een schouderklopje, de tegenspeler recht helpen... 

Na de wedstrijd helpen alle spelers om alles op te ruimen indien er geen wedstrijden meer achter zijn. Alle afval wordt van de bank verwijderd, lege flessen worden weggedaan... Dit is NIET de taak van de ploegverantwoordelijke! 

Niemand verlaat de training en wedstrijden zonder toestemming van de coach. Indien dit toch gebeurt, vervalt de verantwoordelijkheid van de coach en van Basket Waregem.

 

Ouders en supporters

Coaching van de wedstrijd gebeurt enkel door de COACH en niet door supporters en/of ouders. 

Als supporter moedig je aan en breek je niet af. Wees een voorbeeld voor uw kinderen en alle spelers. 

Stimuleer spelers om hun coach te vertrouwen . Neem niet de rol van coach over maar blijf ouder en supporter, ook al ga je niet met zijn keuzes van het moment akkoord. 

De scheidsrechter beslist en hij is ook maar een mens. Toon respect voor zijn beslissingen ook al bent u het er niet mee eens.

 

Sportongevallen

Zorg bij een letsel of blessure tijdens training of wedstrijd voor onmiddellijke verzorging. Afkoelen (ijs), niet meer bewegen, druk aanleggen en omhooghouden van het gekwetste lichaamsdeel. 

Bij een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. De nodige informatie over wat je precies moet doen en invullen, vindt men terug op onze Twizzit. Aarzel niet om de hulp te vragen van de ploegverantwoordelijke, bij problemen. 

 

Probleemmeldingen

Bij vragen of problemen ga je altijd eerst langs bij je eigen coach. Hij kent je situatie het best. Indien nodig kan je steeds terecht bij de ploegverantwoordelijke of de jeugdcoördinatoren. 

Een goede communicatie tussen bestuursleden, sportieve cel, coaches, ouders en leden blijft voor ons de voornaamste manier om problemen, misverstanden of discussies te vermijden of op te lossen. Een goed gesprek is vaak voldoende om een situatie terug op het juiste spoor te brengen. 

Wanneer dit toch niet lukt of je hebt nood aan een goede babbel, kunnen jullie altijd terecht bij onze vertrouwenspersonen Jolien Maes en Caroline De Roose: 

  1. Maak indien nodig een afspraak om (vertrouwelijk) naar je verhaal te luisteren
  2. We zoeken samen met jou naar een oplossing
  3. We bemiddelen in overleg/samen met jou
  4. De vertrouwenspersonen zijn geen verantwoording schuldig, maar hebben wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur

 

Evenementen

Per seizoen zijn er 2 eetfestijnen, spelers/speelsters en coaches ouder dan 12 jaar zijn verplicht te helpen bij één van deze festijnen. De planning hiervoor krijgen jullie tijdig door. 

Jullie komen in herkenbare club-kledij. 

 

Clubrefs

Iedere club heeft clubrefs nodig om matchen in goede banen te leiden, waarbij geen officiële scheidsrechters aangeduid werden. 

Daarvoor doen we beroep op onze spelers/speelsters vanaf U16-leeftijd. We plannen de clubrefs in voor 2 matchen per seizoen. Ben je verhinderd om deze match te fluiten, dan zorg je zelf voor vervanging en geef je een seintje aan de verantwoordelijke.