Privacybeleid

BASKET WAREGEM

Versie 2.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 november 2020.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze sportclub. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.


Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de informatie op onze website volgt van onze basketploegen, onze club- en jeugdwerking en onze activiteiten met interactie met u, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op deze informatieve opdracht en diensten van KONINKLIJK BASKETTEAM WAREGEM | Basket W | #IONWRGM hierna vermeld als “Basket Waregem“. Door gebruik te maken van deze website basketwaregem.be & jeugd.basketwaregem.be geeft u aan het privacybeleid te accepteren. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.


Ons gebruik van verzamelde gegevens

Basket Waregem respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verschaft vertrouwelijk wordt behandeld bij de verwerking van deze gegevens. De ‘persoonlijke gegevens’ zijn gegevens waaraan u bent te identificeren, zoals uw naam en e-mailadres. Alle gegevens die hier buiten vallen, zijn ‘niet-persoonlijke gegevens’.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vb. aangifte verzekering sportongeval of blessure vragen we u om persoonsgegevens vb. naam, rijksregisternummer en andere persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te voeren of te laten uitvoeren door een derde partij vb. Ethias NV.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden om u de nodige informatie te verschaffen over de organisatie van onze clubactiviteiten vb info initiatie, berichten en meldingen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij Effix NV. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten (vb inschrijving push berichten) naar ons verzendt in het kader van een inschrijving kamp, een aangifte van sportongeval via een invulformulier, is het mogelijk dat we die berichten bewaren voor verwerking van de gegevens. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken door een medewerker van onze club vb. secretariaat of te laten verwerken door een derde partij vb. Ethias NV.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Cookies

Om het gebruik van deze website te helpen analyseren maakt Basket Waregem op deze website gebruik van “cookies” (kleine stukjes informatie waarmee websites eerdere bezoeken kunnen onthouden). Deze informatie over uw gebruik van de website kan voor analyse en opvolging worden overgebracht naar opslagcapaciteit bij derden, bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van  Basket Waregem en/of  medewerkers van Effix NV. De informatie kan ook bijgehouden worden bij een derde partij.

Basket Waregem is een verwerker van persoonlijke gegevens en gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten vb meldingen van berichten aan te bieden met betrekking tot clubwerking, bijkomende website-activiteiten en internetgebruik in het algemeen. Op basis van deze rapporten en inzichten kunnen we in de interactie met u ook gebruik maken van en aanpassingen aanbrengen aan onze communicatie via sociale media en die van onze structurele partners en sponsors.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

ALGEMEEN PRINCIPE

De informatie die wij zelf opvragen, gebruiken en bijhouden wordt in het algemeen niet met derden gedeeld.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze clubmedewerkers (bestuursleden, secretaris, coaching staff en vrijwilligers) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

UITZONDERING: AANGIFTE ETHIAS | Voor de aangifte van een sportongeval worden uw gegevens gedeeld met Ethias NV voor de verwerking van de aangifte.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Basket Waregem niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen en de door deze derde partijen gebruikte technologie waar we soms naar doorverwijzen op onze website. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, verbeteren, veranderen of verwijderen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Aanpassen en uitschrijven

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.
U kan uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG en General Data Protection Regulation – GDPR uitoefenen door contact op te nemen met ons.

We vragen u uw verzoek (met datum en handtekening) te sturen via e-mail.   KLIK HIER   Elk verzoek dient steeds vergezeld te worden van een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over het privacybeleid van onze club, kan u contact met ons opnemen en een mail sturen.

Basket Waregem | SECRETARIAAT 

Stuur een mail aan Kurt

Basket Waregem | secretariaat      KLIK HIER