DIETER DEBO EN HARRY HOLVOET

Er heeft zich een verstandshuwelijk voltrokken. Basket Waregem HEREN en Basket Waregem DAMES hebben besloten om voortaan samen door het leven te gaan.

 

De ultieme bedoeling : een lang en gelukkig bestaan. Een directe kinderwens is er niet. Er lopen er nu al zo’n 260 rond, mooi verdeeld over beide geslachten. Voorname getuigen bij de ondertekening van de akte waren DIETER Debo en HARRY Holvoet. Met beide bezielers hadden we een wijze babbel.

 

“De fusiegedachte sluimerde al een tijdje in de hoofden. Dat de ‘koppeling’ er ooit moest komen stond in de sterren geschreven. Enkel het moment van toehappen liet op zich wachten. Nu is het zo ver, en straks staan man en vrouw mooi verenigd op het terrein.”

 

De eigenlijke aanleiding lag bij BASKET WAREGEM DAMES.

De eerste insteek was vooral kostenbesparend gericht, maar al vlug zag men de fusie als de enige juiste toekomstgerichte keuze qua levensvatbaarheid. Bovendien erkende men de structuur bij de heren als professioneler en rijper.
Bijbenen en streven naar een breder platform bleek dus een noodzaak. Ook de heren kunnen dankbaar gebruik maken van bepaalde bij de dames aanwezige competenties. De fusie moet beslist een grote meerwaarde betekenen.

Vooral wat de jeugdopleiding betreft biedt deze zeker extra mogelijkheden. Zo zullen er, indien sportief opportuun geacht door de coördinator en zijn staf, tot en met de U14 gemengde ploegen gevormd worden.

Ook logistiek en organisatorisch zijn de voordelen legio. Denken we maar aan de terreinbezetting, het gebruik van materieel en de toewijzing van kledij.
Het is een absolute zekerheid dat er een uniforme visie is, namelijk alle spelers en speelsters op het best passende niveau laten trainen en spelen. Met dit doel worden zoveel mogelijk tussenstappen voorzien alsook een brug om te kunnen overstappen. Dit kan onder meer door shooting- en specialisatie trainingen. Iedereen krijgt individuele sportieve verwachtingen mee en wordt geregeld geëvalueerd om tot het juiste team (niveau) te komen. Naast het sportieve wordt ook grote aandacht geschonken aan het maatschappelijke aspect.

 

 

PROUD SPONSORS OF BASKETBALL

Ook de impact van de fusie naar sponsoring toe is niet te verwaarlozen. Door het aanzienlijk vergroten van onze community moet normaliter ook de uitstraling naar de sponsors evenredig zijn.

 

Hoe meer de club kan gesteund worden, hoe beter. We hopen dat dit kan belichaamd worden in een grotere aanwezigheid op wedstrijden en evenementen. Iedereen van harte welkom in onze al grote familie.

 

STEP BY STEP

Een stuurgroep heeft de fusie intens en met gezond verstand voorbereid en waar gemaakt. Het is nu aan het strategisch comité en de andere comité’s om als nieuw samengestelde gezinnen het overgangsseizoen goed voor te bereiden.

Het fanion damesproject (eerste landelijke of het vroegere tweede nationale) moet er een zijn om het beste Belgische basket te beogen, hieraan verder te bouwen en dan hopelijk over enkele jaren terugkeren naar de hoogste klasse. Naast het fanion zullen er ook ploegen aantreden in eerste en tweede provinciale. De TWO ploeg moet de doorstroming naar het fanion team proberen te bewerkstelligen, terwijl in de Three vooral meisjes actief zullen zijn die wegens hun groot hart voor de club aan boord willen blijven. Bij de heren hebben we de fanionploeg in TDM1 (vroeger tweede nationale) en de Two ploeg in tweede landelijke. Daarnaast is er natuurlijk de pyramide van 260 jongeren die varieert van initiatie (5-6 jarigen) tot U21. We blijven ook ijveren voor de verdere uitstekende samenwerking met het project Sportieve School Groenhove waar beloftevolle jongens en meisjes uit het secundair binnen hun lessenrooster ook het vak ‘basketbal’ kunnen volgen. Op 1 maart  is er trouwens een infoavond en op 5 mei een opendeurdag. Dit partnership vergroot in niet geringe mate ons draagvlak.

 

 

Wij zijn alvast rotsvast overtuigd van ons positief verhaal dat een nieuwe wind zal doen waaien en dat gegarandeerd iedereen nog meer basketgenot zal bezorgen in Waregem.
Niet voor niets luidt ons motto bij Koninklijk Basketteam Waregem

Marc Vanryckeghem

Wedstrijdboekje 10 februari